Miloslav Petrusek

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1988/10/05 - 1988/10/30   Jiří Bartůněk: Obrazy z let 1984 - 1988, Praha
1998/05/27 - 1998/06/21   Český příběh 1848 - 1918, Praha