Henry Miller

* 26. 12. 1891, Spojené státy (United States)
† 7. 6. 1980
Writer

 

nationality: American
sex: male

NK AUT: jn19990005728

notes:
americký prozaik

Henry Miller

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1947   Le surréalisme en 1947: Exposition Internationale du Surréalisme, Galerie Maeght, Paříž (Paris)

Henry Miller

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Le surréalisme en 1947 (Exposition Internationale du Surréalisme), Galerie Maeght, Paříž (Paris)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Démon zblízka (Biografie Henryho Millera), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Henry Miller, Světová literatura, 180-190
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Henry Miller (http://cs.wikipedia.org/), cs.wikipedia.org
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987/06   Revolver Revue, Jednou nohou (6/87), 3..ročník, 6.číslo

Henry Miller

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Obratník Raka, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1991   Obratník Raka, X-Egem s.r.o., Praha
  1995   Černé jaro, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  1997   Pod střechami Paříže, Nakladatelství Mustang, Plzeň (Plzeň-město)

Henry Miller

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Beauford Delaney
  2006   Miro Švolík: Cesta do středu, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
  2007   Michal Macků: Fotografie, uhlotisky, skleněné geláže
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Le surréalisme en 1947 (Exposition Internationale du Surréalisme), Galerie Maeght, Paříž (Paris)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Luis Buñuel, Orbis, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Není tomu ani tak dávno..., Světová literatura, 166-179
  1963   Úsměv pod provazovým žebříkem, Světová literatura, 191-207
  1965   Úvahy o psaní, Tvář, 17-20
  1968   Část sedmnácté kapitoly románu "nexus", Sešity pro mladou literaturu, 11-17
  1968   Obscenita a zákon odrazu, Sešity pro mladou literaturu, 18-22
  1968   Obscenita a zákon odrazu, Sešity pro mladou literaturu, 18-23
  1968   Výpisky z četby vybral a přeložil Antonín Rausch, Sešity pro mladou literaturu, 17-17
  1969   Tiché dny v Clichy, Sešity pro literaturu a diskusi, 54-61
  1969   Tiché dny v Clichy (dokončení), Sešity pro literaturu a diskusi, 53-62
  1987   Tiché dny v Clichy, Revolver Revue, Jednou nohou
  1991   Skutečný problém není v tom,..., Prostor, 4-4
  1997   Kniha přátel, Salon 20, 20.číslo, 1

Henry Miller

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   …nejlépe tlačiti vlastní káru sám (Život Josefa Váchala), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Man Ray je Man Ray, je Man Ray, je Man Ray, Světová literatura, 188-205
  1986   Rozhovor s Jiřím Davidem, Někdo něco 3, 41-46