Hubert Czerepok

* 1973, Słubice, Polsko (Poland)

 

nationality: Polish
sex: male

notes:
videoart

Hubert Czerepok

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1994 - 1999   Akademia Sztuk Pięknych (Akademie výtvarných umění), Poznaň (Poznań)

Hubert Czerepok

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/10/05 - 2006/11/05   Hubert Czerepok: Czy wylądowaliśmy na księżycu? / Did we land on the moon, Galeria Arsenal, Białystok (Bělostok)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/06/13 - 2005/09/11   Mezinárodní bienále současného umění / International Biennale of Contemporary Art 2005, Praha, Praha
2008/10/17 - 2008/11/30   Place in Heart, Galeria Arsenal, Białystok (Bělostok)
2009/03/19 - 2009/04/25   Place in Heart, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2010/05/06 - 2010/06/19   A Part of No-Part, Chelsea Art Museum, New York City (New York)

Hubert Czerepok

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   International Biennale of Contemporary Art / Mezinárodní bienále současného umění 2005 (A Second Sight / Druhý pohled), Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Place in Heart, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2010   A Part of No-Part (Parallelism Between Then and Now), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Hubert Czerepok: Czy wyladowaliśmy na ksiezycu? / Did we land on the moon?, Galeria Arsenal, Białystok (Bělostok)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Place in Heart, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)