Ika

 

sex: male

notes:
Jarní výstava členská, SČUG Hollar, 1920