Ika

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1919   V. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1919   IV. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (Členská výstava)
1920   Jarní výstava členská (XII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar)
1920   Výstava Sdruženia českých umelcov grafikov Hollar / Hollar a cseh grafikus müvészek egyesületének Kiálitása
1920   XI. výstava sdružení českých umělců grafiků Hollar
1920   Devátá výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar. III. z cyklu výstav Obnovy
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1919   Ika: Podobizna (Dřevoryt), Zlatá Praha, 36 (1918–1919), 37–38, 1919/06/04, 304-304