Marco Zim

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1939/03   Soudobá americká grafika, Výstavní sály Jednoty umělců výtvarných, Praha