Miluše Zindelová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Obyčejné rozhovory, ,
1992   Obyčejné rozhovory II., Grafoprint-Neubert, Praha 5
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1978   Kouzlo keramiky Jindry Vikové, Vlasta, 33, 2, 1979/01/08, 32-32
1989   Keramické (po)kusy, Pionýr, 36, 9, 1989/02/22, 36-37
1989   Výtvarnice Jindra Viková, Vlasta, 43, 13, 1989, 32-32
1990   Co hlína ještě unese..., Vlasta, , 39, 1990, 16-17
1994   Hostující profesoři ((za velikou louží)), Expres, , , 1994/02/19, -
2005   Muž, který se živí sny, Marks a Spencer Magazín, , , 2005/ podim, zima, -