Marcela Czesaná

Translator

 

sex: female

NK AUT: jn20020717801

Marcela Czesaná

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Obrazy vyzařují energii (Sběratel Daniel Dvořák), Art & Antiques, 42-45

Marcela Czesaná

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Emil Filla: Archiv umělce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Ateliér veškerého sochařství Kurta Gebauera / Studio of Universal Sculpture (Výběr činností z let 2001-2006 / Selected activities from the period 2001-2006), Ateliér veškerého sochařství Kurta Gebauera, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Jaroslav Kučera: Setkání, okamžiky, samoty / Encounters, Moments, Solitudes, Vydavatelství a nakladatelství Jaroslav Kučera - Jakura, Praha