Michal Bušek

 

sex: male

Michal Bušek

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Bestii navzdory (Židovské muzeum v Praze 1906 - 1940), Židovské muzeum v Praze, Praha
  2010   A vypravuj synu svému... (Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze), Židovské muzeum v Praze, Praha
  2010   And you shall tell your son... (Haggadot in the collections of the Jewish Museum in Prague), Židovské muzeum v Praze, Praha

Michal Bušek

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2010/03/25 - 2010/06/27   A vypravuj synu svému.. / And you shall tell your son..., Galerie Roberta Guttmanna, Praha

Michal Bušek

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2010/03/25 - 2010/06/27   A vypravuj synu svému.. / And you shall tell your son..., Galerie Roberta Guttmanna, Praha