Stanislava Králová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Pedagogická fakulta, výtvarná výchova),