expresionismus

expresionismus

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1994   George Grosz: Berlin - New York
  1995   Asger Jorn (grafické dílo)
  2005   Egon Schiele
  2008   Oskar Kokoschka: Exil und neue Heimat (1934-1980)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
  1998   Verführungen (Plakate aus Österreich und Deutschland von 1914 bis 1945)
  2004   German Expressionist Prints (The Marcia and Granvil Specks Collection)
  2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu)
  2007   Laboratorium Moderne (Bildende Kunst, Fotografie und Film im Aufbruch)
  2012   Im Farbenrausch (Munch, Matisse und die Expressionisten)
kniha
  published   title (subtitle)
  1958   Otto Dix
  1960   Otto Dix (Leben und Werk)
  1964   Umělecké avantgardy dvacátého století
  1965   Moderní umění (Fauvismus, kubismus, expresionismus, futurismus, de stijl, surrealismus)
  1967   Otto Dix (Leben und Werk)
  1968   Myšlenky moderních malířů
  1969   Expresionismus
  1983   Dějiny umění (9)
  1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917
  1991   Dějiny umění (9)
  1991   Expressionismus (Eine deutsche Kunstrevolution)
  1999   Modern Art in Eastern Europe (From the Baltic to the Balkans, ca. 1890-1939)
  2000   Expresionismus (Několik kapitol o německém, rakouském a pražském německém literárním expresionismu)
  2003   Svět umění XX. století od postimpresionismu po digital art
  2009   Josef Čapek: Grafika
  2010   Vidět knihu: Knižní grafika Josefa Čapka / Seeing the book: The Book Design of Josef Čapek
  2010   Výtvarné avantgardy 20. století 1900-1945
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1973   Od Maneta po Pollocka (Slovník západoeuropského maliarstva 20. storočia)
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1961   Otcem německého expresionismu v grafice...
  1970   Současné belgické malířství
  1987   Koncepce barevné hudby ve výtvarném díle skladatele Miroslava Ponce
  1993   Expresionismus v roce 1910 (Ke vzniku a užití pojmu)
  1995   Expresionismus a české umění 1905-1927
  2015   Apocalyptic City Versus Apocalyptic Shtetl (The Experience of Catastrophe in the Work of the Jewish Expressionists)

expresionismus

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/05/24 - 2011/07/24   Madame Gali: Expresionistické dílo Marie Galimberti-Provázkové (1880-1951), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/10/13   Německý expresionismus v grafickém umění, Galerie Hollar, Praha