estetika

estetika

person born
Bujnák Pavel 24. 4. 1882
Krochmalný Ondřej  
Sazdova Luiza 20. 2. 1960
Štúr Svatopluk 24. 1. 1901

estetika

kniha
  published   title (subtitle)
  1897   O pravdě, O kráse, Schiller aesthetikem (Studie G. A. Lindnera)
  1921   Hostinského esthetika (Díl I. Všeobecná esthetika)
  1927   Brevíř estetiky
  1941   Česká estetika (od Palackého po dobu současnou)
  1946   Tvorba životního slohu
  1953   Základní otázky estetiky (Díl první)
  1957   Estetická podstata umenia
  1957   K základní otázce estetiky
  1958   Problém krásna v současném umění a estetice (Díl 1.)
  1960   Estetická výchova (Úvod do studia)
  1961   Estetické vnímání
  1963   Co je estetika
  1963   O krásnu
  1963   Otázky estetiky v přítomnosti i minulosti
  1963   Smysl věcí
  1965   Estetický zápisník
  1966   Estetika
  1966   Studie z estetiky
  1969   Kapitoly z dějin estetiky (Od antiky k počátku XX. století)
  1969   Tržiště estetiky
  1970   Estetika nových umění
  1970   Text a štyl
  1971   Filosofie užitkové tvorby
  1973   K psychologickým otázkám estetického osvojování architektury
  1974   Vítr dějin
  1975   Základní otázky marxistické teorie umění a estetiky
  1976   Estetika situací
  1978   Studie o dějinách a umění
  1981   Estetické vztahy
  1981   O vkuse, vznešenom a krásnom (Filizofické skúmanie o pôvode našich ideí vzešeného a krásneho)
  1982   Studie z poetiky
  1985   Současná estetika
  1986   Eseje o umení
  1986   Myšlení v obrazech aneb Obrazy myšlení
  1990   Řeč věcí (Umění vnímat umění)
  1997   Estetická teorie
  1998   Horizonty estetiky
  2001   Smysl Modernosti
  2007   Bariéry estetiky
  2007   Cvičení z estetiky
  2008   Architektura ve věku rozdělené reprezentace (Problém tvořivosti ve stínu produkce)
  2008   Savonarola a Florencie (Jeho působení a estetické názory)
  2015   Jan Mukařovský: Život a dílo
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2008   Artemis a Dr. Faust (Ženy v českých a slovenských dějinách umění)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1999   Terminologický slovník českého strukturalismu (Obecné pojmy estetiky a teorie umění)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1947   Exkurse prof. Kolmana do výtvarné estetiky
  1958   K otázce subjektivity a objektivity uměleckého díla
  1960   Co je estetika (Návrh hesla pro naučný slovník)
  1960   Estetická hodnota a společenská funkce umění (Diskusní příspěvek na IV. mezinárodním kongresu pro estetiku v Aténách, 1.-6. září 1960)
  1960   O hodnotě a hodnocení (Hodnota estetická a umělecká, Tendence a praktická funkce, Hodnocení a problém kvality, Estetická norma a tvůrčí metoda)
  1962   Nové proudy a návraty v současné tvorbě (Před lety otiskl kterýsi populárně vědecký časopis…)
  1963/10/07   Úvod do estetiky
  1970   Situační estetika (Kronika)
  2007   Století estetiky