Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art

author of the text: Alena Potůčková, Richard Jeřábek, Alena Křížová, Ladislava Horňáková
imprint date: 2004
publisher: České muzeum výtvarných umění
type of document: Collective Catalogue
number of pages: 131, (1), obákla
the number of reproductions: 13 čb, 77 b
ISBN: 80-7056-120-3
language: english
prints: 800
dimensions: 270 x 231