Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část

date of exhibition: 1984/03/08 - 1984/04/29
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní