Typický obraz

date of exhibition: 2003/11/18 - 2003/12/06
institution: Чешcкий центр Москва (České centrum Moskva)
type of exhibition: kolektivní