Leben und Zeit des Schriftstellers Karel Čapek

date of exhibition: 2009/11/03 - 2009/12/08
institution: Deutsch-Tschechische Gesellschaft Konstanz
type of exhibition: autorská

notes:
Putovní výstava, kterou uspořádal u příležitosti 70. výročí úmrtí spisovatele Památník Karla Čapka ve Strži.