České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií

date of exhibition: 1979/07 - 1979/09
institution: Západočeská galerie v Plzni
type of exhibition: kolektivní