Brave New World

date of exhibition: 2015/09/11 - 2016/01/25
institution: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
type of exhibition: kolektivní