Státní okresní archiv

city: Jihlava (Jihlava)
address: Fritzova 19, 586 01 Jihlava