Eugen Dostál

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1928   Umělecké památky Brna, Jan Štenc, Praha