reliéf - technique

Work
published, title (subtitle)
  Reliéf
  Stavaři
1953   Návrat do vlasti, Trať mládeže
1963   Reliéf
1987   Moře
1988   Manikůra
1997   Pastvina
1998   Laguna
1999   Metamorfoza
2001   Adam a Eva
2002   Memento mori (triptych)
2002   Má strach
2002   Sobě uniknout?
2003   Brána
2007   Stromy (krajina)
2008   Liška (Poledne)
2008   Liška (Poušť)
2008   Liška (Šáteček)
2008   Jižní Čechy
2010   Bretaňské ostrovy
2010   Bariéry
nedatováno   Pamětní deska Antonína Dvořáka
Graphics
published, title (subtitle)
1993   Moje louka III
1993   Moje louka I
socha
published, title (subtitle)
1967   Reliéf
plastika
published, title (subtitle)
1966   Struktura
1973   Pravý prs J. H.
1992   Bez názvu
1992   Překrývání
1994   Kresba
reliéf
published, title (subtitle)
1896 - 1900   Oltář s Ukřižovaným
1913   Hlava
1929   Píseň o věčném domovu
1967   Vertikály II
1968   Spirála
1969   Město
1969   Léto