Umění

subtitle: časopis Ústavu teorie a dějin umění v ČSAV
imprint date: 1979
publisher: Ústav pro teorii a dějiny umění ČSAV
type of document: Periodical
year's volume: 27
number: 2
number of pages: 96, obálka
ISBN: ISSN 0049-5123
language: czech
dimensions: 295 x 210