Indonesie

author of the publication: Sebald Justin Rutgers
imprint date: 1950
publisher: Svoboda, nakladatelství
type of document: Book
version: 1. autorizované
number of pages: 288, (8), (4 obrazových příloh), mapka, vazba, přebal
language: czech
prints: 10 750
dimensions: 210 x 143

notes:
-
Pokus o marxistické vylíčení dějin indoneského souostroví od nejstarších dob až do dnešních dnů. - I. díl: 1. Indonesie za vlády feudalismu (nejstarší dějiny Indonesie, feudální panství indických knížat, význam expanse islámu v Indonesii). 2. Podmanění Indonesie holandským koloniálním kapitálem (období monopolistického obchodního kapitálu Spojené Východoindické společnosti, doba bezprostřední vlády holanského státu). II. díl: Koloniální systém v době imperialismu (základy hosp. rozvoje Indonesie, majetkové a vlastnické poměry, zemědělství, průmysl, obchod a finance, národ. hnutí za imperialismu, boj za svobodu po 2. svět. válce). - Knihu napsal holandský inženýr, který (podle úvodu A.S. de Leeuwa) je nejen "výborným znalcem theorie marxismu, ale zná zároveň Indonesii z vlastního názoru a vlastní zkušenosti."
poznámky
nkp.cz