Czas przełomu 1908–1928: Sztuka awangardy w Europie Środkowej

institution, city
Profitisk (Profi-tisk group s.r.o.), Olomouc (Olomouc)