Rezonancie 2001

type of document: katalog kolektivní
imprint date: 2003
number of page: 95, (1), obálka
the number of reproductions: 30 čb
dimensions [mm]: 225 x 160
language: slovenský
ISBN: 80-967871-7-9

notes:
Rezonancie 1997; Rezonancie 1998; Rezonancie 1999;
Venované pamiatke Pierra Restanyho /1930 Maroko -29. 5. 2003 Paříž /

Rezonancie 2001

 

Rezonancie 2001

person born note
Archlebová Gály Tamara 28. 4. 1951 Prvolezec z povolania
Baranowa Anna 1959 Gesto a predstavivosť - Maria Stangret
Bartošová Pinterová Zuzana 30. 10. 1946 Úvodom; Maliar Alojz Klimo;
Becker Wolfgang 1936 Konfrontovanie - Joachim Bandau
Belohradská Ľuba 17. 11. 1936 Erna Masarovičová
Beroš Nada   Rodinná vášeň - Mirijan Molnar
Cioran Émile 8. 4. 1911 citace
Didi-Huberman Georges 13. 6. 1953 Delocazione - Claudio Parmiggiani
Doricová Dana 13. 11. 1947 Dejinné vnímanie človeka - Zamyslenie sa nad tvorbou Vladimíra Kordoša
Dziamski Grzegorz 1955 Utopická energia - Andrzej Wieglosz
Hajek Miroslava 26. 3. 1947 Franco Vaccari
Hughes Henry 1942 David Mach
Jančár Ivan 4. 9. 1959 Marek Kvetan
Kelly Liam 1952 Philip Napier
Kišová Katarína 9. 12. 1954 Čo je doležité, je očiam neviditeľné - Karol Pichler
Leenhardt Jacques 1942 Rub fotografie - Ernest Breleur
Martin Jean (Jean-Hubert) 3. 6. 1944 Farid Belkahia
Matuštík Radislav 18. 4. 1929 Messagess - Alex Mlynárčik
Mrenicová Ľuba 1959 Igor Valuška
Peterajová Ľudmila 3. 7. 1927 Beduínska madona 1967 - Magdaléna Robinsonová
Piotrowski Piotr 14. 6. 1952 Medzi Sibíriou a Cyberiou - O umení Zofie Kulik
Potocka Maria 1950 Posúvanie umenia smerom k životu - Piotr Lutyński
Raimanová Ivona 12. 10. 1956 Křehkost snění v plazmatech paměti - Lukáš Rittstein
Rusnáková Katarína 7. 10. 1959 Čaro podvratnosti - Katarzyna Kozyra
Srnenská Dagmar 25. 3. 1950 Dušan Králik
Valoch Jiří 6. 9. 1946 Jan Wojnar
Vrbanová Alena 1960 Latentné podoby tela v tvorbe Petra Janáčika
Weichardt Jürgen 1933 Mariella Mosler

Rezonancie 2001

person born note
Bandau Joachim 1936  
Bartoš Peter 1975  
Belkahia Farid 1934  
Breleur Ernest 1945  
Janáčik Peter 20. 6. 1966  
Klimo Alojz 8. 3. 1922  
Kordoš Vladimír 22. 1. 1945  
Kozyra Katarzyna 1. 2. 1963  
Králik Dušan 20. 4. 1941  
Kulik Zofia 14. 9. 1947  
Kvetán Marek 14. 4. 1976  
Lutyński Piotr 1962  
Mach David 18. 3. 1956  
Masarovičová Erna 12. 2. 1926  
Mlynárčik Alex 14. 10. 1934  
Molnar Marijan 1951  
Mosler Mariella 1962  
Napier Philip 1965  
Parmiggiani Claudio 1. 3. 1943  
Pichler Karol 22. 12. 1957  
Rittstein Lukáš 31. 7. 1973  
Robinsonová Rozsívalová Magdaléna 17. 5. 1924  
Stangret-Kantor Maria 29. 7. 1929  
Vaccari Franco 18. 6. 1936  
Valuška Igor 25. 3. 1967  
Wieglosz Andrzej    
Wojnar Jan 17. 8. 1944  

Rezonancie 2001

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/05/11 -   Rezonancie 2001, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)

Rezonancie 2001

person born note
Rosmány Karol 24. 11. 1937  

Rezonancie 2001

person born note
Bžoch Adam 22. 3. 1966  
Lajdová Alica 1950  
Marušiak Jozef    
Pániková Jana    
Piovarcsyová Eva 1953  

Rezonancie 2001

institution, city
Kultúrne zariadenia Petržalky, Bratislava (Bratislava)

Rezonancie 2001

  institution, city, signature, notes  
  K 239605
  G 239605, GMB - Pálffyho palác, Bratislava