monoskop.org

Katarína Rusnáková

* 7. 10. 1959, Žilina (Žilina), Slovensko (Slovakia)
art theorist, art critic

 

nationality: Slovak
sex: female

NK AUT: jx20060126005
WIKIDATA: Q95079410
VIAF: 64214919824457494000

Katarína Rusnáková

monoskop.org
 

Katarína Rusnáková

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1979 - 1983   Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava), Filozofická fakulta, dějiny výtvarného umění
1991 - ????   Great Britain (Velká Británie), _

Katarína Rusnáková

from - to   institution, city, notes
1985 - 1990   Útvar hlavního architekta města Žiliny, Žilina (Žilina)
1990 - 1997   Považská galéria, Považská Bystrica (Považská Bystrica)
1999 - ????   Národní galerie v Praze, Praha, ředitelka Sbírek moderního a současného umění

Katarína Rusnáková

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   AICA, slovenská sekce, *
1996 - 1998   Asociace teoretiků, kritiků a historiků výtvarného umění, *

Katarína Rusnáková

beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999/10/01   Stane se muzeum nového tisíciletí polyfunčním kulturním centrem uvnitř města?, Veletržní palác, Praha
knižní prezentace
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/04/27   Prezentace Slovníku světového a slovenského umění, Veletržní palác, Praha

Katarína Rusnáková

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIII. Ro – Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Na margo (Úryvky z rozhovorov so slovenskými kurátorkami a historičkami umenia), Artemis a Dr. Faust, 203-221
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Prezentace Slovníku světového a slovenského umění, Národní galerie v Praze, Praha

Katarína Rusnáková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Jiří David: Apotheosis, Apocalypse, Apocryphon: Deified Nations, Deified Art, Verlag der Buchhandlung Walther König, Kolín nad Rýnem (Köln)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Povážská galéria umenia Žilina / Museum of Art Žilina 1976-1996
  2003   5 x New York (Mapovanie aktuálnych výtvarných trendov v múzeách umenia, súkromných galériách a neziskových inštitúciách v New Yorku v rokoch 1993-1997), Kalligram, Bratislava (Bratislava)
  2005   V toku pohyblivých obrazov (Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry), Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2006   História a teória mediálneho umenia na Slovensku, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2011   Rozšírené spôsoby diváckej recepcie digitálneho umenia, Akadémia umení, Banská Bystrica (Banská Bystrica)

Katarína Rusnáková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Oliver Solga: Kreslený humor, Malokarpatské múzeum, Pezinok (Pezinok)
  1993   Július Tabaček: Mal´by / Paintings, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1993   Karol Baron: Maľba
  1996   Michal Kern: 1938 - 1994. In Memoriam, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1998   Ilona Németh: Inštalácie / Installations / Installációk, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
  2002   Pavlína Fichta Čierna: Osobné poznámky na telo / Commenting Intimately on the Body, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2011   Michal Kern, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2012   Jana Želibská: Zákaz dotyku / No Touching, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2015   Jiří David: Apotheosis, Apocalypse, Apocryphon: Deified Nations, Deified Art, Verlag der Buchhandlung Walther König, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2015   Kvetan, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  nedat.   Karol Baron: Kresba - výber z tvorby
  nedatováno (po 1994)   Laco Teren, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Mladí ´89, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1992   Objekty a inštalácie / Objects and Installations (Výstava mladých českých a slovenských výtvarníkov / The exhibition of young Czech and Slovak artists), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1995   Sen o múzeu? (Umenie 90. rokov), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1996   Paradigma žena / The Paradigm of Woman, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1999   Rondó/ Rondo (Válogatás közep- és kelet-európai művészek alkotásaiból / A selection of Works by Central and Eastern European Artist), Ludwig Múzeum - Museum of Contemporary Art, Budapešť (Budapest)
  2000   Dům, tělo, srdce: Konstrukce identit, Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Konec světa? / The End of the World?, Národní galerie v Praze, Praha
  2001   Ilona Németh, Jiří Surůvka: Pozvanie na návštevu / Invitation for a Visit, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2001   Rezonancie 1998, Kultúrne zariadenia Petržalky, Bratislava (Bratislava)
  2003   Rezonancie 2001, Kultúrne zariadenia Petržalky, Bratislava (Bratislava)
  2006   Grey Zones / Šedé zóny, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2015   All the World's Future: Biennale Arte 2015 / 56th International Art Exhibition (Participating Countries, Collateral Events), Marsilio Editori, Benátky (Venezia)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Povážská galéria umenia Žilina / Museum of Art Žilina 1976-1996
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2003   5 x New York (Mapovanie aktuálnych výtvarných trendov v múzeách umenia, súkromných galériách a neziskových inštitúciách v New Yorku v rokoch 1993-1997), Kalligram, Bratislava (Bratislava)
  2005   Martina Navrátilová, Juraj Králik: Art Grand Slam, Rabbit and Solution - BTB, Bratislava (Bratislava)
  2005   V toku pohyblivých obrazov (Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry), Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2023   Sbírka Kunsthalle Praha (50 Highlights), Kunsthalle Praha, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   AgainstWithin, Forum Stadtpark, Štýrský Hradec (Graz)
  2012   Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu (Zborník z interdisciplinárneho sympózia), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Apropriácia verzus výtvarná interpretácia, diskuse, České umění 1939-1999, 74-75
  2008   Antológia ako sprievodný produkt umeleckohistorického výskumu, (a)symetrické historie - zamlčené rámce a vytěsněné problémy, 146-156
  2008   Na margo (Úryvky z rozhovorov so slovenskými kurátorkami a historičkami umenia), Artemis a Dr. Faust, 203-221
  2008   Politika tela v súčasnom videoumení na Slovensku, Ars, 41.ročník, 2.číslo, 290-306
  2020   Reakcia na pandémiu AIDS v USA: nové formy kultúrneho aktivizmu a vizuálne umenie tematizujúce politiku identity, problémy rodu a traumu, Profil súčasného výtvarneho umenia / contemporary art magazine, 88-105
  2021   Čas a trvanie v pohyblivých obrazoch digitálnych videoprojekcií, Profil súčasného výtvarneho umenia / contemporary art magazine, 28.ročník, 4.číslo, 6-31
  2022   Alarm! Klimatická kríza a súčasné vizuálne umenie, Profil súčasného výtvarneho umenia / contemporary art magazine, 29.ročník, 4.číslo, 26-45
  2022   Ilona Németh: 8 mužov (2009–2012), Profil súčasného výtvarneho umenia / contemporary art magazine, 29.ročník, 1.číslo, 66-71
  2022   Návod na prežitie, Profil súčasného výtvarneho umenia / contemporary art magazine, 29.ročník, 1.číslo, 6-19
  2022   Spomínanie na Jiřího Ševčíka, Profil súčasného výtvarneho umenia / contemporary art magazine, 29.ročník, 2.číslo, 150-157
  2023   Andy Warhol a slovenská scéna, Profil súčasného výtvarneho umenia / contemporary art magazine, 30.ročník, 4.číslo, 16-47
  2023   P. S. Andy Warhol, Profil súčasného výtvarneho umenia / contemporary art magazine, 30.ročník, 4.číslo, 48-51
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   SADO (2), 2.číslo

Katarína Rusnáková

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   5 x New York (Mapovanie aktuálnych výtvarných trendov v múzeách umenia, súkromných galériách a neziskových inštitúciách v New Yorku v rokoch 1993-1997), Kalligram, Bratislava (Bratislava)

Katarína Rusnáková

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1990/05/04 - 1990/06/04   Fero Kráľ: Reminiscencie, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990/05/31 -   Ladislav Berger: Napätia, prieniky, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1991/02/07 - 1991/04/25   Pavol Hložník: Sochy a kresby (1966-1972), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/12/20 - 1992/03/01   Andy Warhol deťom, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/03/22 - 1992/07/03   Andy Warhol deťom, Czeskie Centrum Warszaw (České centrum Varšava), Varšava (Warszawa)
1992/04/30 - 1992/05/24   Rudolf Fila: Barokový cyklus, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/07/30 - 1992/09/30   Jozef Šramka, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/05/18 - 1993/06/27   Karol Baron: Maľba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/07/23 - 1993/09/05   Július Tabaček: Maľba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/06/17 - 1994/07/17   Laco Teren: Naše ráje jsou vaše pekla, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/09/30 - 1994/11/20   Laco Teren: Naše ráje jsou vaše pekla, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1995/05/16 - 1995/06/25   Roman Ondák: Objekty a kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1999/04/23 - 1999/05/14   Janka Vidová: Chimera, 1999, At Home Gallery (Synagóga Šamorín), Šamorín (Dunajská Streda)
1999/08/05 - 1999/09/04   Ilona Németh: Headlands Experience, etc., Galéria Medium, Bratislava (Bratislava)
2002/10/18 - 2003/01/05   Pavlína Fichta Čierna: Osobné poznámky na telo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2015/05/06 - 2015/11/22   Jiří David: Apotheosis, Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
2016/02/06 - 2016/06/16   Jiří David: Apoteóza, Veletržní palác, Praha
nedatováno (po 1994)   Laco Teren, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1989/06/08 - 1989/07/31   Mladí ´89, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/01/19 - 1991/03/10   Sen o múzeu, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/04/01 - 1991/05/05   Sen o muzeu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1991/08/16 - 1991/09/29   Genius loci, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/10/20 - 1992/01/20   Slovenské výtvarné umenie 20. storočia zo zbierok PGU, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/10/30 - 1993/01/03   Objekty a inštalácie: Výstava mladých českých a slovenských výtvarníkov, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/08/27 - 1993/10/31   Tajomstvo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/09/14 - 1994/10/30   Video - vidím - ich sehe: Slovenské, české a švajčiarske videoumenie, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/12/15 - 1995/01/22   Video - vidím - ich sehe, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1995/02/10 - 1995/03/26   Video - vidím - ich sehe, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1995/04/26 - 1995/06/05   Video - vidím - ich sehe, Kunstmuseum Thun, Thun
1995/08/31 - 1995/10/15   Fyzický / Mentálny, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/12/21 - 1996/02/11   Sen o múzeu?: Umenie 90. rokov, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/03/08 - 1996/04/14   Sen o múzeu?: Umenie 90. rokov, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1996/04/27 - 1996/05/14   Sen o múzeu?: Umenie 90. rokov, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1996/05/28 - 1996/08/11   Povážská galéria umenia Žilina 1976-1996, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/08/28 - 1996/10/06   Paradigma žena, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1997/08/22 - 1997/10/17   Mezi mužom a ženou, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1999/12/18 - 2000/02/27   Aspekte / Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999, Vídeň (Wien), Vídeň (Wien)
2000/03/23 - 2000/05/28   Nézőpontok–pozíciók. Művészet Közép-Európában 1949-1999, Ludwig Múzeum - Museum of Contemporary Art, Budapešť (Budapest)
2000/07/14 - 2000/11/01   Art a Centreeuropa. 1949 - 1999, Fundació Joan Miró, Barcelona
2000/07/21 - 2000/09/17   Dům, tělo, srdce. Konstrukce identit, Veletržní palác, Praha
2000/11/07 - 2001/01/06   Aspects / Positions. 50 Years of Art in Central Europe 1949-1999, John Hansard Gallery / City Gallery Southampton, Southampton
2001/06/10 - 2001/11/04   Invitation for a Visit / Pozvanie na návštevu (49. La Biennale di Venezia 2001), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
2003/09/10 - 2003/10/26   Pavlína Fichta Čierna: Traja muži na život, Markéta Othová: Návrat, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)

Katarína Rusnáková

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1998/09/03 - 1998/09/27   Ilona Németh: Exhibition Room, Galerie Václava Špály, Malá Špálovka, Praha 1
1999/08/04 - 1999/09/30   Karol Pichler: Descendendo Ascendendo, At Home Gallery (Synagóga Šamorín), Šamorín (Dunajská Streda)
2002/10/18 - 2003/01/05   Pavlína Fichta Čierna: Osobné poznámky na telo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Katarína Rusnáková

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Výstava Konec světa? naznačuje začátek nové historie (Pražský palác Kinských se stává ´vlajkovou lodí´ Národní galerie), Lidové noviny, 27-27
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)

Katarína Rusnáková

year of award   award name, type, notes
1994   Cena Martina Benky