Wanderlieder

subtitle: Vandrovní písničky v amsterodamském Stedelijk museum
author of the text: Miloš Vojtěchovský
page: 13-13
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Lidové noviny,