Iosif Vissarionovič Stalin

* 18. 12. 1878, Gori, Gruzie (Georgia)
† 5. 3. 1953, Moskva (Moscow), Rusko (Russian Fedaration)
Politician

 

nationality: Russian
sex: male

NK AUT: jn19990210582

notes:
Pseudonym
Koba, 1878-1953
Skutečné jméno
Džugašvili, Iosif Vissarionovič, 1879-1953
Odkaz. forma
Sidalin, 1879-1953
Stalin, Josif, 1879-1953
Stalin, Josif Visarionovič, 1879-1953
Stalin, J., 1879-1953

Iosif Vissarionovič Stalin

Josif Vissarionovič Džugašvili (gruzínsky: იოსებ ჯუღაშვილი ([Ioseb Besarionis dze Džugašvili]), rusky: zvuk Иосиф Виссарионович Джугашвили, správným přepisem do češtiny Iosif Vissarionovič Džugašvili; 18. prosince 1878 – 5. března 1953), známý též jako Stalin (Сталин – česky Muž z oceli), nebo Koba (česky Vyznamenaný, přijal ji v mládí) byl Generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu v letech 1922–1952.
Jde o jednoho z nejkrutějších diktátorů v historii lidstva; oběti jeho vlády se nejspíše nikdy nepodaří zcela spočítat (jen počet mrtvých při uměle vyvolaném hladomoru na Ukrajině se odhaduje na 3,5 miliónů), někteří historici zastávají názor, že za dobu svého neomezeného vládnutí přímo či nepřímo má na svědomí více občanů SSSR, než bylo zabito během druhé světové války. Tento názor však není, zejména jeho stoupenci, obecně přijímán.
cs.wikipedia.org, 2013/03/25

Iosif Vissarionovič Stalin

 

Iosif Vissarionovič Stalin

from - to   group, *creation, notes
1945 - ????   Česká akademie věd a umění, *, čestný člen

Iosif Vissarionovič Stalin

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Velké osobnosti, Orbis, Praha
  1955   Mládí J. V. Stalina, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1995   Hitler a Stalin (Paralelní životopisy), Nakladatelství Mustang, Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2014   Případ Stalin (Historická a literární studie stalinova pomníku v Praze), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2014   The Case of the Missing Statue: A Historical and Literary Study of the Stalin Monument in Prague, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Kdy bude odsouzen Stalin?, Brána, 96
  1950   K některým otázkám socialistického realismu ve výtvarném umění, Výtvarné umění, 3.číslo, 108-132
  1951   K významu Stalinových statí o jazykovědě pro theorii a historii výtvarného umění, Výtvarné umění, 1.ročník, 7-8.číslo, 346-356
  1953   Genius Stalinův osvětluje cesty umění, Výtvarné umění, 3.ročník, 2.číslo, 116-122
  1953   Mikuláš Bakoš: Stalin a umenie, Výtvarné umění, 3.ročník, 3.číslo, 318-318
  1953   Nejbolestnější, nenahraditelnou ztrátu utrpěl pracující lid celého světa..., Tvar
  1953   Stalinovo jméno je nesmírně drahé sovětským lidem..., Výtvarné umění, 3.ročník, 2.číslo, 115-115
  1953   Za Stalinem a Gottwaldem, Umění, 1-6
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Josif Vissarionovič Stalin (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953/03/14   Křesťanská žena (13), 6.ročník, 13.číslo, Československá strana lidová, Praha 2

Iosif Vissarionovič Stalin

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Moskevské metro, Svět sovětů, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Dělníci a rolníci, budující závody..., Výtvarná práce, 1
album
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   V. I. Lenin (Album fotografií), Svět sovětů, Praha

Iosif Vissarionovič Stalin

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Žulový Stalin (Osudy pomníku a jeho autora), ARSCI, Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2018   Historie, to jest vyhnanství z ráje (Výbor z díla 1932-1942), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Stalingrad-Praha, Lidová kultura, 2
  1947   Surrealismus - po proudu (Sborník Skupiny Ra, Edice Ra, Brno, str. 36), Svobodné noviny
  1948   Otokar Fischer, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 97-103
  1950   Boj o socialistický realismus v sovětském výtvarném umění (Projev na III. zasedání Akademie umění SSSR), Výtvarné umění, 1.číslo, 18-32
  1950   Boj o socialistický realismus v sovětském výtvarném umění (Projev na III. zasedání Akademie umění SSSR), Výtvarné umění, 2.číslo, 27-41
  1950   Jak má vypadat sebekritika, Výtvarné umění, 4.číslo, 189-189
  1950   O nové výtvarnictví, Výtvarné umění, 1.ročník, 6.číslo, 241-251
  1950   O výtvarné tvořivosti našeho lidu, Výtvarné umění, 2.číslo, 6-10
  1950   Rezolúcia aktívu slovenských výtvarníkov-komunistov zo dňa 21. mája 1950, Výtvarné umění, 1.ročník, 5.číslo, 240-240
  1950   Rozhodný krok dopředu (Poznámky k zasedání I. celostátní konference delegátů Svazu českoslovenkých výtvarných umělců v březnu 1950), Výtvarné umění, 4.číslo, 146-156
  1950   Současný stav a úkoly sovětské umělecké kritiky, Výtvarné umění, 1.ročník, 6.číslo, 260-271
  1950   Soutěž na pražskou pomníkovou sochu J. V. Stalina, Výtvarné umění, 3.číslo, 140-143
  1950   Sovětská grafika slouží budování komunismu, Mladá fronta, 6.ročník, 117.číslo, 8-8
  1950   Súčasná situácia výtvarnej tvorby na Slovensku, Výtvarné umění, 1.číslo, 33-34
  1950   Svazácké dary velké lásky, Mladá fronta, 6.ročník, 132.číslo, 12-12
  1950   Vývoj slohu v sovětské architektuře, Výtvarné umění, 1.ročník, 6.číslo, 281-282
  1950   Zářný příklad sovětského umění (Projev na zahájení výstavy sovětské grafiky), Výtvarné umění, 5.číslo, 195-196
  1951   Nejpokrokovější umění světa (Světový význam sovětské kultury a umění), Výtvarné umění, 1.ročník, 7-8.číslo, 289-294
  1951   O vztahu umění ke skutečnosti, Výtvarné umění, 1.ročník, 9-10.číslo, 453-466
  1951   Výtvarné umění na cestě služby lidu, Výtvarné umění, 2.ročník, 1.číslo, 1-12
  1951   Z dějin sovětského umění (Říjnová socialistická revoluce a první opatření sovětské vlády v oblasti výtvarného umění), Výtvarné umění, 1.ročník, 7-8.číslo, 318-340
  1953   První máj 1953, Výtvarná práce, 1
  1953   Soustrastný dopis italských malířů k úmrtí Klementa Gottwalda, Výtvarná práce, 2
  1954   K diskusi o sovětské výstavě, Výtvarná práce, 1-2
  1954   Naší učitelé, Výtvarná práce, 1
  1954   O některých otázkách výtvarného umění, Výtvarná práce, 1-2
  1954   Závěrem k diskusi o obsahu a formě, Výtvarná práce, 8-9
  1955   952 projektů na Pantheon v Moskvě, Výtvarná práce, 8-8
  1992   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1992   Wanderlieder (Vandrovní písničky v amsterodamském Stedelijk museum), Lidové noviny, 13-13
  1993   Vzpomínky II, Box, 3.číslo, 30
  1999   Neznámé umění, Cestou necestou, 262-271
  2005   Václav Havel v Umělecké besedě, Život, 16-17
  2007   Jan Lukas, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 96-109
  2018   Proč číst Jana Hertla, Historie, to jest vyhnanství z ráje, 11-13
  2018   Prolegomena k Stalinovu principátu, Historie, to jest vyhnanství z ráje, 30-39
  2018   Stalinova cesta k principátu (Pokus o její sledování), Historie, to jest vyhnanství z ráje, 40-60
  2018   Šťastní kolchozníci - neštastní rolníci, Historie, to jest vyhnanství z ráje, 110-113
  2019   Ateliér Jana Čumpelíka, 220 míst AVU, 161
  2019   Stalinův pomník, 220 míst AVU, 190-191
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Soutěžní návrh na pomník J. V. Stalina (Švec)
  ????   Soutěžní návrh na pomník J. V. Stalina (Malejovský)
  ????   Soutěžní návrh na pomník J. V. Stalina (Pokorný)
  ????   Stalin a Vorošilov v Kremlu
  1948   Mladý J. V. Stalin čte Šota Rusthaveliho
  1949   J. V. Stalin odváděn do vyhnanství z Batumi r. 1903
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1950 -   Vám poděkování a lásku Vám
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Glosa o soše Jana Žižky, daru presidenta dr. Beneše maršálu Stalinovi