Výtvarné umění

page: 241-336
imprint date: 1964/09/15
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 14
number: 6-7
number of pages: 96, (8 kulér)
language: czech