obálka - Václav Karel

Život

subtitle: List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu

type of document: periodikum
imprint date: 1946/03
year's volume: 20
number: 2
number of page: 32, (2 vložené uprostřed, nečíslováno), obálka
the number of reproductions: 22 čb
portrait photography: 1 čb
other photos: 7 čb
dimensions [mm]: 292 x 210
page: 33-64
language: český

NK ČNB: cnb002866047

notes:
Redakce Jiří Kotalík a Miroslav Míčko s redakčním kruhem: Oldřich Kerhart, Martin Salcman, Oldřich Stefan, Lev Šimák a Bedřich Vaníček.

Život

obálka - Václav Karel
 

Život

person   born   note
Karel Václav   21. 10. 1902    

Život

institution, city
Umělecká beseda, Praha
Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha

Život

institution, city
Grafia, dělnická knihtiskárna v Praze, Praha

Život

page from - to   author of the text   title, subtitle
33 - 34   Čelakovský František   Z mudrosloví národu slovanskému, Svět - Člověk - Svoboda
35 - 35   Emanuel Pierre   U Josefa Šímy symbolické vidění..., O Josefu Šímovi
35 - 35   Vančura Vladislav   Umění je z nejneužitečnější z lidského konání..., O Josefu Šímovi
35 - 35   Erenburg Ilja   Verše
36 - 46   Chalupecký Jindřich   Nový realismus
37 - 37   Fierlinger Zdeněk   Vážený mistře, sděluji Vám, že se vláda..., Váženému mistru Václavu Rabasovi
46 - 46   Hughes Langston   Naše země
47 - 48   Éluard Paul   Picasso
48 - 49   Desnos Robert   Picasso
49 - 49   Picon Gaëtan   Picassova plátna - čím dále tím méně..., Citáty
49 - 49   Picon Gaëtan   Picassova plátna jsou ve stejném vztahu..., Citáty
50 - 51   Kaplický Josef   Maillol
51 - 52   Eardley-Wilmot Hazel   Britští malíři za války
51 - 51   Staff Leopold   První procházka
52 - 52   Hoffmannová (Hoffmann) -Yapou Edith   O moderním britském malířství
61 - 61   Matějka Ladislav   Ve španělských atelierech v Paříži
62 - 62   Kotalík Jiří   Několika reprodukcemi soudobého anglického umění..., Život
63 - 63   o. s.   Česká práce o Giottovi, Život (Recenze)
63 - 63   Smetana Jan   Chvála Národní galerie, Život
63 - 63   Gross František   Paříž v zimě, Život
64 - 64   Novák Václav   Akce Umělecké besedy, Život
64 - 64   Kotalík Jiří   Paul Klee, Život
64 - 64   Bjk   Příklad umělecké poctivosti, Život

Život

  institution, city, signature, notes  
  C 45769, nesvázané