Miroslav Koval: Záznamy (kresby a fotografie)

person, born, notes
Hůla Jiří 7. 6. 1944,
Hůla Martin 3. 8. 1979,