Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2011 / Jindřich Chalupecký Award. Final 2010

institution, city
Label, s.r.o., Kutná Hora (Kutná Hora)