Jan Koula 1855 - 1919: Architektura / kresba / umělecké řemeslo

Author's
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2005/09/13 - 2005/10/30   Jan Koula - Významný český architekt, Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Český Brod (Kolín)