Jan Koula 1855 - 1919: Architektura / kresba / umělecké řemeslo

institution, city
Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Český Brod (Kolín)