Česká avantgarda 1922 - 1938

keyword
grafika
kniha
užité umění