Ulity Petra Nikla

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Petr Nikl
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2006   Ulity Petra Nikla a Nástroje otevřených her
Periodical
published, title (subtitle)
2006/06/08   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění