Berlin konkret: Posice konkrétního umění / Positionen konkreter kunst

date of exhibition: 1992/09/08 - 1992/10/18
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní