Jindra Viková: Keramické plastiky a kresby 1974 - 1997

date of exhibition: 1997/09/02 - 1997/11/02
institution: Uměleckoprůmyslové muzeum
type of exhibition: autorská

notes:
časopis Ateliér 14/1997 - doba trvání výstavy 1997/09/02 - 1997/11/02
přízemí