Keramický trh 1989

date of exhibition: 1989/06/24 - 1989/06/25
institution: Náměstí Smiřických
type of exhibition: performace/akce

notes:
V 80. letech jsme s bratrem Zdenkem provozovali v rodinném domě na náměstí v Kostelci nad Černými lesy soukromou Galerii H. V letech 1983 – 1988 se zde uskutečnilo 35 výstav a akcí, většinou konfrontačních setkání. V roce 1988 Galerie H nabídla městskému výboru pomoc při oslavách pětistého výročí povýšení Kostelce na městys.
Na kulturním středisku (dnes zasedací síň MÚ) se konala výstavu obrazů, kreseb a grafik s kosteleckými motivy, v zasedací síní MěNV (dnes lékárna v budově ČS) byla výstava černokosteleckých pohlednic (největší díl ze sbírky Josefa Jíši z Kozojed), ve výkladech po celém městě ukázky tradiční i současné (Eva a Jan Švankmajerovi) kostelecké keramiky, celkem 1.200 předmětů vypůjčených od kosteleckých občanů. Na náměstí Klementa Gottwalda (dnes Smiřických) se ve dnech 24. a 25. června 1989 uskutečnil první keramický trh.
Ve Svobodném slově (15. července 1989) na otázku redaktora Pavla Káchy – Jak se vydařil keramický trh? – odpovídám:
„Nepodařilo se jej uskutečnit v takové šíři, jak jsem zamýšleli. Ukázalo se, že takovou akci je třeba lépe zajistit a připravit předem, a že více úsilí musí vyvinout i oficiální pořadatelé. Přesto však nabídka keramiky byla a ukázalo se, že by bylo dobré, i když těžké, obnovit tradici.“
Druhý keramický trh už pořádalo Občanské fórum Kostelec, v roce 1990 se jako součást trhu také konala první dražba staré keramiky.
jih