Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2004

person, born
Kotalík Jiří, 14. 2. 1951