Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2004

institution, city, address
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _