Milada Marešová: Zapomenutá malířka českého modernismu / A forgotten Czech Modernist

person, born
Marešová Milada, 16. 11. 1901