Milada Marešová: Zapomenutá malířka českého modernismu / A forgotten Czech Modernist

person, born
Ingerle Petr, 2. 8. 1968
Pachmanová Martina, 21. 5. 1970