Emil Filla: Práce z let 1946-47

date of exhibition: 1947/05/08 - 1947/06
institution: Mánes
type of exhibition: autorská