Emil Filla: Práce z let 1946-47

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Emil Filla: Práce z let 1946-47
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1947   Nové obrazy Emila Filly
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1947   Emil Filla: Práce z let 1946-47
Poster
published, title (subtitle)
1947   Emil Filla: Práce z let 1946-47
Text
published, title (subtitle)
1947   Soubor obrazů Emila Filly v Mánesu