N. Y. 24

date of exhibition: 2010/03/04 - 2010/04/26
institution: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
type of exhibition: kolektivní

notes:
kavárna + rampa
-
Centrum současného umění DOX zahajuje v prostorách kavárny a rampy na podlaží mezaninu program komorních výstav věnovaných současnému designu a architektuře.
První výstavou je soubor obrazových kompozic nazvaných N.Y.24 a inspirovaných studijní cestou studentů z Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze do New Yorku.
Soubor, jenž je spontánní poctou archetypálnímu městu minulého století, evokuje pulzující život velkoměsta - energii, z níž současné umění čerpá a k níž přispívá.
Kompozice manipulované architektury, představující imaginární zásahy nejrůznějšího druhu do urbánního prostředí Manhattanu, se nacházejí v prostoru rampy na podlaží mezaninu.
V kavárně jsou rozvedená obdobná témata na příkladu vstupního prostoru galerie P.S.1 - MoMA v Queensu. Tyto kompozice volně navazují na mezinárodní soutěž mladých architektů a designérů, Young Architects Program (YAP), která v P.S.1 každoročně probíhá.
Ve své imaginaci "města, která nikdy nespí", vystavené práce pražských studentů překračují úzké vymezení architektury, designu a volného umění, a představují tak vhodné téma pro zahájení komorních výstav designu a architektury v prostorách rampy a kavárny.
zdroj - www.doxprague.org