Jan Solpera: Space Cowboy. Typografie

institution, city, address
Výstavní síň Vysoké školy umělecko-průmyslové, Praha, náměstí Jana Palacha 80