typografie

typografie

person born
Balcar František 1907
Bezkočka Martin 18. 1. 1971
CADIS  
Čermák Josef 24. 8. 1902
Dlabal Jan 1868
Dostál Eduard 15. 5. 1899
Eis Josef 1882
Fingl Jaroslav 1892
Glos Josef 1876
Hering Antonín 14. 6. 1903
Keberle Josef 5. 6. 1909
Kožíková Marta  
Liška Václav 19. 9. 1869
Louda Václav 1897
Louda Zdeněk 3. 11. 1889
Mazač Zdeněk  
Moser Elzevír  
Mrvová Šárka 6. 2. 1963
Němeček Josef 1877
Novák Jaroslav  
Palma Petr 31. 1. 1957
Pevný Pavol 24. 11. 1944
Píša Jaroslav 4. 1907
Rambousek Antonín 1903
Richtr František 21. 8. 1889
Řehoř Jaroslav 7. 10. 1871
Řezníček Rudolf 1904
Samec Rudolf 27. 7. 1874
Slezáková Josefína 29. 9. 1974
Stivín Josef 18. 12. 1879
Šerý Richard 2. 4. 1914
Špalek Jindřich 1868
Štafa Bohdan  
Štochl Jaroslav 23. 4. 1888
Šuhájek Matěj 1975
Tichý Antonín 1866
Trojan Petr 5. 5. 1956
Tučný Alois 4. 6. 1881
Tusar Vlastimil 18. 10. 1880
Velinov Velin 26. 10. 1938
Weigert Bořivoj 25. 9. 1873
Zahálka František 18. 11. 1898
Ziebiker Ferdinand 1831

typografie

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1960   Výstava z knižního díla Methoda Kalába
  1962   Karel Šourek
  1964   Písmo a kniha v díle Oldřicha Menharta
  1969   Stanislav Kovář
  1971   František Tichý: Užitá tvorba
  1972   Pavel Teimer: Písmařova pozůstalost
  1976   Bohuslav Blažej: Typografie
  1976   R. Altrichter: Z tvorby 1945 - 1975
  1977   Václav Rykr: Grafika všedního dne
  1979   Robert Brož: Knižná grafika, ilustrácia, plagát
  1979   Zdeněk Beneš
  1981   Grafický design z ateliéru Martina Dyrynka
  1982   Bohuslav Blažej: Typografova abeceda
  1984   Robert Brož: Z tvorby '79/'84 (Knižná grafika, exlibris, znaky)
  1985   Anna Porubovičová: Plagáty, pastely
  1985   Michal Burda
  1987   Helmut Brade: Plakate und andere arbeiten
  1987   Jacques Damase: 30 años de edicion de arne y publicaciones diversas
  1987   Robert Brož: Ex libris
  1988   Jacques Damase: 40 let vydavatelské činnosti
  1989   Robert Brož: Prierez tvorbou
  1990   Mieczysław Berman
  1992   Peter Ďurík: Typografia, grafický design
  1994   Reflexionen des Tschechischen grafikers Václav Ševčík
  1995   Herbert Matter: Foto-Grafiker. Sehformen der Zeit (Das Werk der zwanziger und dreissiger Jahre)
  1998   České reflexe - politický plakát Václava Ševčíka 1959 / 1994
  1999   Jan Rajlich: Plakáty, grafika / Posters, Graphics
  1999   Jaroslav Fišer
  2001   Zdenek Seydl
  2006   Utajený kouzelník Vojtěch Kubašta (1914-1992)
  2010   Solpera: ... jen písmena a číslice / ... only letters and numerals
  2012   Tutto Universale Vratislav Hlavatý
  nedat.   Sergio Nuñez
  nedatováno   Bohuslav Blažej
  nedatováno   Michal Cihlář
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959
  1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965
  1965   Výstava výsledků národní soutěže pro Mezinárodní výstavu knižního umění v Lipsku 1965
  1966   Československé nejkrásnější knihy 1965
  1967   Československé nejkrásnější knihy 1966
  1968   Československé nejkrásnější knihy 1967
  1968   Nejkrásnější knihy 1967 (Zpráva poroty)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968)
  1969   Československé nejkrásnější knihy 1968
  1970   Československé nejkrásnější knihy 1969
  1971   Československé nejkrásnější knihy 1970
  1978   Oborová výstava. Soudobá užitá grafika
  1978   Typografie & kniha
  1980   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1979
  1981   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 80
  1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81
  1982   Soudobá česká písmařská tvorba
  1982   Typo &: Výstava užité grafiky a typografie
  1983   Arta scrisului contemporan Ceh
  1983   Svremenno čechoslovaško šriftovo tvorčestvo
  1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
  1986   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1985
  1986   Typo &: Výstava užité grafiky a typografie
  1990   Typo &. Výstava užité grafiky a typografie
  1992   Book design in Prague 1960 - 1990 (Krásná kniha Praha 1960 - 1990)
  1992   XV. Bienále užité grafiky Brno 1992 / Biennale of Graphic Design Brno 1992 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky / International Exhibition of Illustration and Editorial Art)
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
  2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století
  2007   Studio Najbrt (Život, štěstí, překvapení / Life, Happiness, Surprise)
  2009   Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art)
  2013   Obrazy a předobrazy / Figures and Prefigurations
  2015   The Three Best Typefaces in the World (Studio of Type Design and Typography, AAAD, 2013)
  2015   Tři nejlepší písma na světě (Ateliér tvorby písma a typografie, UMPRUM, 2013)
kniha
  published   title (subtitle)
  1944   Typografické počty
  1953   Písmo a jeho užití
  1954   Nauka o písmu (Pomocná kniha pro průmyslové školy grafické a pro školy uměleckého směru)
  1956   Oldřich Menhart (Výbor z díla písmaře a úpravce knihy)
  1957   Tvorba typografického písma
  1957   Ve službách písma a knihy (Poznámky k výstavě v Krajské galerii v Olomouci)
  1960   Písmo a jeho konstrukce
  1962   Výtvarná agitačná a propagačná tvorba
  1963   Kaligramy
  1964   Umělecký profil Oldřicha Menharta
  1967   Krásná kniha Karla Dyrynka
  1967   Method Kaláb, mistr typograf
  1972   Dějepis latinkového písma
  1976   Současný plakát
  1981   Typographia 2 (Fotosazba)
  1981   Zeitgenössische typografie
  1986   Typographia 3 (Písmo, ilustrace, kniha)
  1989   Z historie evropské knihy (Po stopách knihtisku a knihoven)
  1993   Typograf o knihách
  2003   Fotografie vidí povrch / La photographie reflete l´aspect des choses
  2006   A 2 Z and More Signs
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1)
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2)
  2008   Eseje o typografii
  2009   Karel Teige a typografie (Asymetrická harmonie)
  2009   The Typefaces of Vojtěch Preissig
  2010   Vidět knihu: Knižní grafika Josefa Čapka / Seeing the book: The Book Design of Josef Čapek
  2012   Knihy a typografie
  2013   Benda a písmo (1900-1969)
  2013   Jiří Balcar
  2015   Typo 9010: Czech Digitized Typefaces 1990-2010
  2015   Zdeněk Rossmann: Horizonty modernismu
  2016   Design v českých zemích 1900-2000
  2018   Fonts SK
  2019   Soudobá světová próza
  2021   Diakritický manuál (Případová studie nově navržených akcentů současných písem)
  2021   Nová typografie (Příručka pro moderní tvůrce)
  2021   Typokniha (Průvodce tvorbou tiskovin)
  2022   Typokniha (Průvodce tvorbou tiskovin)
  2023   Protirazník (Tvorba písma v 16. století a dnes)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2015   Maszyna do komunikacji / A Machine for Communicating (Wokół awangardowej idei nowej typografii / Around the Avant-Garde Idea of New Typography)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1950   Josef Čapek a kniha
  1950   Knižní obálka
  1950   Knižní obálky Josefa Čapka
  1950   Nad knižními obálkami Josefa Čapka
  1950   Seznam knih na jejichž výtvarném vzhledu měl účast Josef Čapek
  1959   Knižní obálka
  1959   Knižní obálky Josefa Čapka
  1966   Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech
  1971   Česká knižní typografie a grafika po roce 1945
  1976   Informační systém pražského metra
  1983   Grafik Milan Jaroš (Z ateliérů mladých autorů)
  1987   Vzpoura proti výlučnosti
  2006   Hlavně ať to jede! (Kulatý stůl o typografii)
  2006   Jan Solpera o typografii
  2009   Hudba v grafice
  2009   Řeč symbolů
  2011   Čím se dopoval Ladislav Sutnar
  2015   Písmo jako obraz
  2019   183 světů
dílo
  published   title (subtitle)
  1881   Obálka revue Osvěta
katalog nevýtvarný
  published   title (subtitle)
  1973   Metro: Informační systém (Katalog značek)
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle)
  1967   Josef Sonberg: Umění sazby
  1975   Josef Týfa: Písmo, značky, kniha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1971   Jaroslav Šváb: Ideogram v knize Jaroslava Švába
  1978   Milan Kodejš: Dvacet let práce v muzeu
magisterská práce
  published   title (subtitle)
  1976   Fotosazba, převrat v klasické typografii
periodikum
  published   title (subtitle)
  ????   Font - první grafický časopis
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  1934   Knižní obálky Josefa Čapka
  1962   O letech práce a přátelství
  1976   Karel Dyrynk
  2020   Význam tradice pro typografii
  nedatováno   Menhartovo písmo (Původní antikva a kursiva)
soupis díla
  published   title (subtitle)
  1972   Tiskař Josef Portman
soupis knižní tvorby
  published   title (subtitle)
  2007   abART pro sběratele 1 (Galerie Jos. R. Vilímek. Katalogy 1941 - 1949)
  2008   abART pro sběratele 2 (Plamen Václava Bláhy)
  2008   abART pro sběratele 3 (Otázky a názory)
text
  published   title (subtitle)
  2013   Grafické studio Carton Clan...

typografie

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1971/09 - 1971/10   František Tichý: Užitá tvorba, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1977/03/04 - 1997/03/27   Miroslav Fulín: Typografie, úprava knih, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
2003/08/15 -   Libor Fára a knižní grafika, Galerie Ubu - Fárův dům, Slavonice (Jindřichův Hradec)
2008/07/30 - 2008/08/24   Odkaz Zdenky Braunerové pro českou bibliofilii, Galerie Hollar, Praha
2010/02/18 - 2010/03/20   Space Cowboy, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2011/02/07 - 2011/02/25   Marek Hofman: Odysseia (dřevořezy, monotypy, olovoryty & typografie), Akademie věd České republiky, Praha
2011/09/08 - 2011/10/31   Jaroslav Fišer: Výstava filmových plakátů a knižních obálek. Zlatá éra československého filmového plakátu XIV., Kino Světozor, Praha
2014/04/04 - 2014/05/09   Knihy se těžko vystavují II: Jaroslav Šváb, Café Lajka, Praha
2015/06/27 - 2015/08/30   Emanuel Frinta (1896-1970): Předmět touhy, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2016/07/09 - 2016/09/04   Zdenek Seydl a knihy, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/02/15 - 1962/04/26   Horizont. Výstava užité grafiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1965/03   Výstava výsledků národní soutěže pro Mezinárodní výstavu knižního umění v Lipsku 1965, Galerie Fronta, Praha
1965/04/27 - 1965/05/19   Ilustrace a grafika knih Mladé fronty, Galerie Fronta, Praha
1965/09/12 - 1965/10/17   Tvůrčí skupina Radar, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1966   Nejkrásnější knihy roku 1965, Památník národního písemnictví, Praha
1966/09   Poezie písma, Národní muzeum, Praha
1968/06/03 - 1968/04/07   Nejkrásnější knihy roku 1967, Památník národního písemnictví, Praha
1969/06/29 - 1969/07/13   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und Industrial Design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
1970/03/10 -   Nejkrásnější knihy roku 1969, Památník národního písemnictví, Praha
1975/05/25 - 1975/06/22   Typo&: Užitá grafika a typografie, Galerie Fronta, Praha
1978/04/27 - 1978/05/28   Soudobá užitá grafika, oborová výstava, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1980   Nejkrásnější knihy roku 1979, Památník národního písemnictví, Praha
1982/02/25 - 1982/03/28   Soudobá česká písmařská tvorba, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982/09/23 - 1982/11/07   Stanislav Lolek, Joža Uprka: Grafické dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/01 - 1983/02   Svremenno čechoslovaško šriftovo tvorčestvo (Současná česká knižní tvorba), Izložbena zala Ruski, Sofie (Sofia)
1985/04/09 - 1985/05/12   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje: Výstava ke 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1986   Nejkrásnější knihy roku 1985, Památník národního písemnictví, Praha
1992/06/17 - 1992/08/23   15. Bienále užité grafiky Brno 1992: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1992/06/17 - 1992/08/23   15. Bienále užité grafiky Brno 1992: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1992/06/17 - 1992/08/23   15. Bienále užité grafiky Brno 1992: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1992/11/17 - 1992/12/11   Book Design in Prague 1960 - 1990, Herb Lubalin Study Center of Design and Typography, New York City (New York)
1996/06/19 - 1996/09/22   17. mezinárodní bienále grafického designu. Ilustrace, typografie a písmo v knihách, časopisech a novinách, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2001/02/12 -   Katalogy z archivu Jiřího Hůly, Týnská literární kavárna a knihkupectví, Praha
2009/03/02 - 2009/03/31   12 x 12 návrhy obalů CD studentů Univerzity Tomáše Bati Zlín, Palác Akropolis, foyer (AGalerie), Praha
2009/04/23 - 2009/06/21   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie / Asymetrical Harmony, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009/09/25 - 2010/01/17   Nejkrásnější české knihy roku 2008, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2013/09/18 - 2013/11/17   Obrazy a předobrazy, Městská knihovna Praha, Praha