To nepodstatné / The Essence: Fotografie

institution, city, address
Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Náměstí Jana Palacha 80