Posmrtná výstava životního díla architekta Josefa Gočára

person, born
Gočár Josef, 13. 3. 1880